Hem / Utbildningar / Sustainable logistics specialist

Sustainable logistics specialist

Utbildning ger kunskaper i hur transporter fungerar inom olika transportslag, om politiska beslut som ligger bakom regler och restriktioner, i att beräkna ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ, kunna använda engelska som arbetsspråk i en internationell miljö, kunna se sin del av transporten som en del i en logistisk helhet och kunna se de miljömässiga konsekvenserna av transportverksamheten.


Omfattning

2 år, 400 YH-poäng

Undervisningsspråk

Svenska och engelska


Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se