Resursbank

Sök bland våra resurser.

i Läs mer

Här kan du söka efter resurser att använda i utbildningssituationer och under praktikperioder.

Fäll ihop ^

Introövning: vad är handeln?

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Resurstyp: Handelsfakta

Beskrivning av resurs

Övning för att introducera elever till handeln och dess delar.

Gå till Insikter och spaningar och navigera till ”Det här är handeln”.

Visa den schematiska bilden av handelns struktur. För diskussion med elever och be om förslag på företag i varje förgrening.

Utveckla genom att förklara ett urval av de grafer och diagram som följer under den schematiska bilden, till exempel

– Handels omsättning.

– Handelns bidrag till BNP.

– Antal företag i handeln.