Hem / Resurser / Digital marknadsföring och e-handel

Digital marknadsföring och e-handel

Digital marknadsföring och e-handel

Christina Genderberg
Hvitfledtska gymnasiet

Syftet och mål med upplägget
Lära sig om hur samverkan mellan olika kanaler sker i sociala medier samt få ta del av APL-företagets digitala kommunikation och e-handel.

Koppling till styrdokument
Praktisk marknadsföring, Näthandel

Sociala medier i marknadsföringssyfte

Omfattning
Intro 2 – 3 veckor innan APL. 5 veckors APL


Gymnasiet (APL/Lärling)

Dokument / fil, Undervisningsupplägg


Filer

Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se