Hem / Resurser / Kundresan och kontaktpunkter

Kundresan och kontaktpunkter

Kundresan och kontaktpunkter

Mariell Johansson
Malung-Sälens gymnasieskola

Syftet och mål med upplägget
Lära sig mer om den framtida kunden, hur kundresan ser ut, olika touchpoint samt hur företag kan arbeta kundvårdande.

Koppling till styrdokument
Personlig försäljning 1

  • Innebörden i begreppet kundresa.
  • Målinriktat och framgångsrikt försäljningsarbete.
  • Kundvårdande åtgärder

Omfattning
4-5 tillfällen

  1. Mall Planering utbupplägg
  2. Genomgång
  3. Digitalt, fysiskt, både och
  4. Kontaktpunkter före, under, efter
  5. Kundresan och kontaktpunkter

Gymnasiet (APL/Lärling)

Dokument / fil, Undervisningsupplägg


Filer

Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se