Hem / Resurser / Mystery shopper

Mystery shopper

Mystery shopper

Git Gyllix
Hässleholms Tekniska Skola

Syftet och mål med upplägget
Träna eleven i att identifiera områden som har potential att förbättras.

Koppling till styrdokument
Försäljning och service, Information och kommunikation, Entreprenörskap

Grundläggande servicekoncept, attityder och värderingar. Verbal och icke-verbal kommunikation. Muntliga och skriftliga presentationer.

Omfattning
Enskilt arbete/men genomförande och redovisa i grupp om 3 pers.

Förarbete: 2h
Genomförande: 7h
Efterarbete: 5 h
Muntlig presentation där film ingår 3 pers/grupp ca 20 minuter


Gymnasiet (APL/Lärling)

Dokument / fil, Undervisningsupplägg


Filer

Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se