Hem / Resurser / Skapa content i sociala medier

Skapa content i sociala medier

Skapa content i sociala medier

Malin Pettersson
Alströmergymnasiet

Syftet och mål med upplägget
Att eleverna ska få praktiskt öva sig på att skapa relevant content i sociala medier.

Hur kommunikation kan utformas i olika typer av fysiska och digitala butiker med anpassning till kundtyper och kundbeteenden.

Koppling till styrdokument
Praktisk marknadsföring

Omfattning
6 lektioner á 60 min


Gymnasiet (APL/Lärling)

Dokument / fil, Undervisningsupplägg


Filer

Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se