Hem / Utbildningar / Fördjupningskurs 1, logistik

Fördjupningskurs 1, logistik

Kursen är inriktad på kundnyttan och effektiviteten inom logistik. Den ger fördjupade kunskaper om distribution, lagerhållning, produktion, transporter, kvalitets- och processledning samt inköp/materialförsörjning.


Omfattning

30 högskolepoäng

Undervisningsspråk

Svenska

Övrigt

Institutionen för ekonomistyrning och logistik


Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se