Hem / Utbildningar / Företagsekonomi: transport management

Företagsekonomi: transport management

Under utbildningen, som ger kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning transport management, utvecklas förmågan att initiera, planera och leda verksamheter inom ett transport- eller logistikrelaterat område. Den omfattar teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för en bransch i utveckling. Utbildningen innehåller kurser i bland annat logistik, ekonomi, marknadsföring, organisation och ledarskap, juridik, IT och miljö.


Omfattning

180 högskolepoäng


Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se