Hem / Utbildningar / Handel och lokalisering

Handel och lokalisering

Under kursen studeras varuströmmar mellan länder, företagens rumsliga organisation och lokalisering, komparativa fördelar och globaliseringsprocessen. Metoder och teorier presenteras för att skapa underlag för beslut om detaljhandelns lokalisering på nationell, regional och lokal nivå. Samband­en mellan den globala handelns utveckling och dess påverkan på den lokala nivån analyseras.


Omfattning

7,5 högskolepoäng

Undervisningsspråk

Svenska och engelska


Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se