Hem / Utbildningar / Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning

Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning

Utbildningen ger inblick i hur en industriell verksamhet leds och i logistikinriktade aktiviteter. Den ger kunskaper om försörjningskedjor, lagerverksamhet, transport, distribution och inköp. Därtill får du kunskap om IT-lösningar för informationsflöden och finansiella transaktioner.


Omfattning

180 högskolepoäng

Undervisningsspråk

Svenska


Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se