Hem / Utbildningar / Internationella affärer

Internationella affärer

Programmet inom företagsekonomi har inriktning mot internationella affärer, särkilt i ekonomiska tillväxtområden som Kina, Indien, Latinamerika och Afrikanska kontinenten. Huvudområdet är företagsekonomi, och kurser i organisation, marknadsföring, entreprenörskap och ekonomistyrning kombineras med International Business Studies som hanterar historiska, ekonomiska och politiska aspekter relaterat till internationell affärsverksamhet, samt kurser i internationell ekonomi, statistik och handelsrätt.


Omfattning

180 högskolepoäng


Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se