Hem / Utbildningar / Supply chain management

Supply chain management

Kursen ger en fördjupning inom området supply chain management. Globala trender, utmaningar och strategier samt teknologisk utveckling kopplat till området Supply Chain Management behandlas liksom hållbarhetsaspekter och hållbar utveckling kopplat till Supply Chain Management. Kursen syftar även till att ge övning inom akademiskt skrivande genom framtagandet av en vetenskaplig artikel.


Omfattning

7,5 högskolepoäng

Undervisningsspråk

Engelska

Övrigt

Avancerad nivå


Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se