Hem / Utbildningar / Textilteknisk innovation

Textilteknisk innovation

Masterprogrammet är utformat för att passa studenter med en kandidat- eller högskoleingenjörsexamen i textilteknologi. Utbildningen ger kunskaper i att utveckla förmågan att analysera framtidens förutsättningar och transformera dagens produkter till morgondagens behov ur ett globalt perspektiv.


Omfattning

120 högskolepoäng

Undervisningsspråk

Engelska


Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se