Hem / Kompetensbeskrivningar för handeln

Kompetensbeskrivningar för handeln

Handelsrådet arbetar löpande med att fånga, paketera och kommunicera kompetensbehov inom handeln. Vi ska vara en källa som olika aktörer vänder sig till för branschlegitima, aktuella kompetensbeskrivningar.

Kvalitetssäkrade behov

Vi vill genom de kvalitetssäkrade kompetensbeskrivningarna bidra till en ökad medvetenhet och träffsäkerhet i handelns kompetensförsörjning. Framtagna beskrivningar ska användas för en rad olika sammanhang och syften:

  • Påverka utbildningars innehåll (fortbildning, gymnasium, vuxenutbildning, yrkeshögskola, universitet och högskola)
  • Rekrytering och referensgivning
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Individers CV/kompetensportfölj (självskattning)
  • Kompetenskartläggning/validering

Gemensamt språk och struktur

Handelsrådet tar fram och uppdaterar kompetensbeskrivningar i nära samverkan med branschen. Vi gör det enligt en struktur som etablerats på nationell nivå genom Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF). Det är ett system som hjälper oss att få ett gemensamt språk när vi pratar om olika krav på kompetens, både i Sverige mellan olika branscher och utomlands. Handelsrådet beskriver därför kompetenskrav som resultat av lärande (läranderesultat), det vill säga vad en person ska veta, förstå och kunna för olika yrkesroller och delar av yrkesroller.

Både delar av och hela yrkesroller

Handelsrådet arbetar både med att ta fram kompetensbeskrivningar för hela yrkesroller men olika ”pusselbitar” som kan vara en del av många olika yrken i handeln. I takt med att handeln utvecklas förändras också yrkesrollerna. Det blir därför allt viktigare, både som individ och företag, att kunna beskriva vilka kompetenser man har och vilka kompetenser som kan behöva utvecklas vidare.

Utarbetade nära branschen och partsgemensamt beslutade

Handelsrådets arbete med att utarbeta kompetensbeskrivningar i nära samarbete med experter och yrkesverksamma i handeln. Genom intervjuer och workshops fångas aktuella kompetensbehov upp. De formuleras och kvalitetssäkras av experter. Handelns kompetensutskott är det organ som ytterst beslutar om utarbetade kompetensbeskrivningar.

Länkar till de kompetensbeskrivningar som Handelsrådet beslutat om hittar du till höger.

Kompetensbeskrivningar

Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se